Wdrożenie

Wdrożenie rozpoczynamy od analizy aktualnych procesów biznesowych Twojej firmy. Analiza ta jest podstawą do uzgodnienia zakresu Systemu oraz zaplanowania potencjalnych zmian w organizacji firmy, jakie są związane z automatyzacją.

Następnie wykonujemy prace adaptacyjne i testy Systemu oraz szkolimy personel.

Kolejnym etapem jest przeniesienie danych i rozpoczęcie działania w systemie SoRent.

Szkolenia i Help Desk

Zapewniamy wszystkie niezbędne rodzaje szkoleń: indywidualne stanowiskowe, grupowe stacjonarne oraz zdalne. Szczególną uwagę przykładamy do szkoleń administratorów oraz menadżerów.

System jest klarowny i dobrze udokumentowany, ale oferujemy również help desk dla pracowników Twojej firmy realizowany w godzinach roboczych.

Konsultacje

Nasi specjaliści pomagają rozwiązywać problemy oraz planować rozwój Twojej firmy wspierany przez systemy informatyczne.

Realizujemy również typowe prace informatyczne takie jak migracja danych czy uzganianie standardów wymiany danych z partnerami.

Podstawą rozliczeń konsultacyjnych są bardzo korzystne dla naszych stałych klientów stawki dniowe i godzinowe.

Rozwój

Realizujemy zarówno prace adaptacyjne jak i stricte rozwojowe. Projektujemy, programujemy i wdrażamy specjalizowane moduły.

Funkcjonalności indywidualnie zaprojektowane na potrzeby Twojej firmy będą ściśle zintegrowane z resztą Systemu SoRent.

Typowe zamówienia to dodatkowe integracje z różnymi systemami wykorzystywanymi w firmie oraz informatyzacja specyficznych procesów powiązanych z inną niż wynajem działalnością.

Utrzymanie

Oferujemy zarówno utrzymanie w modelu SAAS, obejmujące wszystkie elementy działania Systemu, jak i utrzymanie samego Systemu na infrastrukturze klientów. Podejmujemy się również utrzymania infrastruktury u klienta.

Mamy bardzo mocne parametry SLA. W każdym z oferowanych modeli utrzymujemy gotowość Systemu 24/7.