SoRent - system zarządzania
wypożyczalnią samochodów

to algorytmiczne oprogramowanie do obsługi wynajmu pojazdów. Powstało w oparciu o kilkuletnią współpracę z firmami rent a car. System optymalizuje wszystkie procesy zachodzące przy prowadzeniu wypożyczalni samochodów i upraszcza pracę osobom obsługującym wynajmy. Program wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby zautomatyzować najbardziej pracochłonne procedury.

 

Oprogramowanie SoRent automatyzuje procesy biznesowe i pozwala na skuteczną kontrolę operacji i ograniczenie kosztów. Zastosowane algorytmy podnoszą efektywność floty, a niezawodnie działające integracje usprawniają sprzedaż.

WZROST SPRZEDAŻY

 • Zwiększenie liczby i efektywności obsługi rezerwacji, poprzez integrację z brokerami ubezpieczeniowymi i klientami biznesowymi.
 • Uproszczenie operacji dzięki automatycznemu fakturowaniu i pełnej obsłudze płatności.
 • Elastyczne cenniki umożliwiające skuteczne konkurowanie, zmianę marży oraz łatwe ofertowanie.
 • Uzyskiwanie przyrostu sprzedaży dzięki stałej kontroli oraz wymiernej motywacji personelu.
 • Szybsza i efektywniejsza obsługa wypożyczalni aut oznacza wzrost sprzedaży.
czarne-auto
ograniczenie_kosztow

MNIEJSZE KOSZTY
I MIĘKKA WINDYKACJA

  • Radykalny wzrost efektywności pracy personelu dzięki automatyzacji całych procesów biznesowych, a nie poszczególnych, wyodrębnionych zagadnień.
  • Efektywniejsze planowanie finansowe i kontrola wykonania zadań przez personel.
  • Eliminowanie nadużyć przez stały nadzór nad wykonywanymi zadaniami.
  • Uproszczenie infrastruktury i obsługi teleinformatycznej firmy.
  • Zmniejszenie wydatków biurowych dzięki wprowadzeniu dokumentów elektronicznych, zamiast papierowych.
  • System automatycznych powiadomień do klientów o zbliżających się terminach płatności i przeterminowanych płatnościach.
  • Generowanie zestawień zadłużonych klientów dla zewnętrznych kancelarii i  firm windykacyjnych.
  • Poprawa ściągalności wierzytelności klientów to zwiększenie realnych przychodów wypożyczalni samochodów.

EFEKTYWNA FLOTA

 • Optymalizacja liczby, struktury oraz procedur relokacji floty dzięki zaawansowanym algorytmom.
 • Dokładna kontrola przebiegów oraz możliwość monitorowania lokalizacji oraz stylu jazdy.
 • Wspomaganie planowania zakupów pojazdów i terminowych wycofań, wsparcie w realizacji umów leasingowych.
 • Wspomaganie czynności obsługowych oraz serwisowych.
 • Pełna obsługa uszkodzeń, w tym ubezpieczeń.
 • Rozbudowana baza danych i różnorodne raporty w formacie plików Excel (m.in. na temat utylizacji floty, wynajmów w podziale na segmenty, wykonanych zadań kierowców, satysfakcji klientów).
dziewczyna-z-kluczykami

POPRAWA OBSŁUGI

 • Zwiększenie sprawności i szybkości operacji realizowanych z klientem.
 • Możliwość wykonywania odbiorów i wydań aut w terenie (poza oddziałem) przy pomocy aplikacji na tablecie.
 • Możliwość zaplanowania rezerwacji i dyspozycyjności personelu tak, aby obsługa była płynna.
 • Klarowne, ergonomiczne i estetyczne formularze internetowe.
 • Lepsza motywacja pracowników do obsługi na najwyższym poziomie.
 • Możliwość ankietowania klientów.
 • Raporty dotyczące satysfakcji klientów, sprzedaży przez poszczególnych pracowników.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów wynikające ze sprawniejszej  kontroli nad stanem floty.

Algorytmiczny program dla wypożyczalni samochodów

System SoRent zbudowany jest w oparciu o 3 komponenty:
 • zaawansowany moduł logiki biznesowej,
 • moduł paneli www dla pracowników i klientów wypożyczalni aut,
 • aplikację mobilną dla kierowców.
Wszystkie elementy systemu posiadają rozbudowane algorytmy, które automatyzują najbardziej czasochłonne procesy.

Program przetwarza dokumenty w postaci elektronicznej i wymienia je z dostawcami i odbiorcami usług. Jest zintegrowany z kilkunastoma systemami na rynku: systemami FK, systemami płatności online, systemami sprawdzającymi wiarygodność klientów i innymi serwisami.

System zarządzania wypożyczalnią samochodów SoRent
zwiększa konkurencyjność Twojej firmy
oraz stwarza nowe możliwości biznesowe.